De 8 Corona vragen en antwoorden.

Nu geld nodig door de Corona crisis?

€ 4.000,- tegemoetkoming voor ondernemers in getroffen sectoren. (TOGS)

Extra bedrijfskapitaal nodig als zelfstandig ondernemer?

Vraag een lening aan bij de Gemeente. (TOZO)

Heb je personeel in dienst maar geen of te weinig werk?

Er is een speciale regeling voor werkbehoud. (NOW)

Geen geld voor de volgende belastingaanslag?

Verzoek om uitstel van de belastingdienst.

Heb je de komende maanden een lagere winst?

Verzoek om verlaging voorlopige aanslag indienen.

Tijdelijk je kosten verlagen?

Vraag opschorting van de aflossing van je lening of opschorting van de huur van je pand.

Extra financiering nodig?

Maak gebruik van de borgstellingsregeling.

Je bedrijfsvoering: is je operationele situatie gewijzigd?

Voer een quick scan uit om de nieuwe werkelijkheid te toetsen en daar waar nodig aan te passen.