Data-analyse in crisistijd

Alleen door samenwerking met je opdrachtgevers en partners kom je er in deze tijd uit. En dat betekent vaak ook dat je transparant bent over de impact van deze crisis op ieder zijn bedrijfsvoering met bijbehorende kosten en opbrengst. Ook de verlader realiseert zich dat het moeilijk is om je (netwerk) infrastructuur en dienstverlening in stand te houden en staat open voor een serieuze aanpak. Belangrijk om dat dan ook professioneel op te pakken.

Nu het voor een aantal bedrijven helaas een stuk rustiger is kunnen wij echt aanraden om binnen het bedrijf, eventueel met hulp van buiten, data-analyses op te zetten die je inzichten geven en scenario’s voor de toekomst kunnen onderbouwen. En dat kost echt niet heel veel tijd en geld. In een dag en daarmee tegen een zeer acceptabele investering maken specialisten als Paul Lucassen al een dashboard waar je zeer veel informatie uit kunt halen. Een echte aanrader in onze ogen 

….en van een van onze relaties. Hij geeft het volgende aan. 

Door de tool die wij gebruiken is het mogelijk de brij aan data inzichtelijk te maken. De tool koppelt alle systemen aan elkaar, waardoor er realtime data is waar op gestuurd kan worden. Dagelijks inzicht in de orderportefeuille maakt dat snelle interventie en eventuele aanpassingen van diensten mogelijk is. Zeker in deze tijd van crisis wil je bovenop je data blijven, om het hoofd boven water te houden.